„Aktywne Przedszkole Nr 4 W Sokółce”

Od początku września 2020 roku Przedszkole nr 4 w Sokółce realizuje projekt pn. „Aktywne przedszkole”, wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dzieci ze starszych grup przedszkolnych uczestniczą w zajęciach, w postaci kół zainteresowań i warsztatów: „Mały Programista”, „Mały Ekolog”, „Mały Matematyk”. W wyniku prowadzonych działań u dzieci rozwinięte zostaną kompetencje informatyczne, matematyczno-przyrodnicze, kreatywność i współpraca w grupie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami .