INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA PRACY PRZEDSZKOLA NR 4 W SOKÓŁCE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Szanowni Państwo!

Nie mogąc spotkać się z Wami bezpośrednio z uwagi na trwający stan epidemiczny i obostrzenia, pragnę przekazać podstawowe informacje dotyczące organizacji zbliżającego się roku szkolnego.

Z pozdrowieniami

Irena Szarkowska, dyrektor Przedszkola Nr 4 w Sokółce

Przedszkole funkcjonuje w oparciu o Statut Przedszkola i obowiązujące procedury w przedszkolu – proszę o zapoznanie się z w/w dokumentami. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole4.sokolka.pl

Godz. otwarcia przedszkola:

6.30 – 16.30 od poniedziałku do piątku/ zgodnie z ramowym rozkładem dnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i ustalonych przez organ prowadzący jako wolne.

Schodzenie się dzieci do godziny 8.00 – ze względu na przepisy epidemiologiczne po godzinie ósmej  drzwi przedszkola będą zamknięte.

Dzieci przebywają w przedszkolu w godzinach zadeklarowanych przez rodziców. Zmiana godzin pobytu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek rodzica od 1 dnia kolejnego miesiąca. 

Podstawę programową realizujemy w godzinach od  7.30 do 12.30

Dzieci przydzielone są do grup:

  I gr.- PSZCZÓŁKI – 3-latki

 II gr.- MISIE – 5-latki

III gr.- BALONIKI – 4-5- latki

IV gr.- PAJACYKI – 5-6-latki

 V gr.- PIŁKI – 4-latki

ZAJĘCIA DODATKOWE bezpłatne:

RELIGIA – dzieci 6 – letnie na wniosek rodzica

Przydział dzieci do poszczególnych grup zostanie wywieszony 21.08.2020 roku.

W przedszkolu mogą przebywać  tylko zdrowe dzieci – prosimy nie przyprowadzać dzieci z objawami choroby.

Jeżeli tylko pozwala na to pogoda dzieci każdego dnia wychodzą na podwórko (spacery, zabawy na placu zabaw)- oznacza to, że dzieci muszą mieć odpowiednie ubranie w zależności od pogody. Jeżeli jest deszczowa – okrycie wierzchnie z kapturem lub płaszcz przeciwdeszczowy, wodoodporne buty; przy niskich temperaturach  obowiązkowo czapka i rękawiczki. Prosimy o ubieranie najlepiej na „cebulkę”. Prosimy o wyposażenie dzieci w ubranie zapasowe na zmianę w razie „awarii”, które będzie w szatni w podpisanym worku.

Wyprawka na zakup przyborów i materiałów w roku szkolnym 2020/2021 m. in.: bloki, kredki, farby, wycinanki,  nożyczki, pędzle, mazaki, plastelinę, modelina, papier, układanki, książeczki dla dzieci, zabawki itp. wynosi 150 zł. (na cały rok). Pieniądze na wyprawkę i karty pracy będą zbierane przez nauczycielki w poszczególnych grupach w dniach: od 7 do 18.09.2020 r. (sposób wnoszenia opłat ustalony zostanie w pierwszym tygodniu września w zależności od sytuacji epidemiologicznej). Materiały i przybory zakupione będą hurtowo.

Każde dziecko przynosi do przedszkola podpisane imieniem i nazwiskiem, wszystko oddzielnie (tak aby napis się nie ścierał!): kapcie; kubek plastikowy z uszkiem do picia, strój gimnastyczny w worku: 5-6 latki. Dzieci 3-letnie ( grupa „Pszczółki”) dodatkowo przynoszą podpisaną piżamę i podpisaną pościel (pokrowiec i koc, na którym dziecko będzie mogło się położyć i przykryć oraz  worek na pościel wielkości 70cm x 70cm.

W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci niebezpiecznych rzeczy i zabawek oraz jedzenia, słodyczy i picia.

Karty pracy – zakup hurtowy – koszt podany zostanie w pierwszym tygodniu września

  I gr. – PSZCZÓŁKI –  Trefliki, Podręcznikarnia

 II gr. – MISIE – Razem poznajemy świat, Podręcznikarnia

III gr. – BALONIKI – Nowa Trampolina, PWN

IV gr. – PAJACYKI – Nowa Trampolina, PWN

 V gr. – PIŁKI – Nowa Trampolina, PWN

Język angielski – informacja o zakupie książek, będzie podana w późniejszym terminie.

Opłaty za świadczenie usług przez przedszkole od września będzie można regulować tylko na rachunki bankowe przedszkola za miesiąc z góry, po otrzymaniu informacji o wysokości opłat do 15 dnia danego miesiąca, odpisy za nieobecności będą odliczane w kolejnym miesiącu.

Opłata za pobyt – 1 zł za każdą godzinę powyżej 5 godzin- rozliczenie za każdą rozpoczęta godzinę

Zniżki opłat – szczegóły na stronie przedszkola.

Opłata za żywienie –  8 zł. Stawka dzienna
(2 zł – śniadanie, 4 zł – obiad,  2 zł – podwieczorek)

Konta bankowe do wpłat:

za pobyt: 16 1240 5211 1111 0010 8716 3017

za żywienie: 03 1240 5211 1111 0010 8724 2015

tytuł zapłaty- Imię i nazwisko dziecka……………………………………………

Ubezpieczenie NWW – PZU 34 zł zgodnie z decyzją Rady Rodziców – (sposób wnoszenia opłat ustalony zostanie w pierwszym tygodniu września w zależności od sytuacji epidemiologicznej) Składka dobrowolna.

W ZAŁĄCZENIU ZNAJDUJĄ SIĘ DRUKI – po  wydrukowaniu i uzupełnieniu proszę dostarczyć dokumenty do 26.08.2020r. – można zostawić w skrzynce na listy umieszczonej przy wejściu do przedszkola ( w koszulce/kopercie) lub przekazujemy dla pracownika przedszkola. Wymagane podpisy obojga rodziców (opiekunów prawnych).

Załączniki:

– Zgoda rodziców na przetwarzanie danych

– Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

– Pozostałe oświadczenia i zgody

W razie zmian poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.