Zadania dla Piłek

10.12.2020 czwartek

 Zabawa rzutna ” Kto dalej rzuci?”.

Zimowe  widoki- malowanie farbami akwarelowymi poprzez nanoszenie akwarela  na mokrą  kartkę. Swobodną ekspresja malarską.