„Spotkajmy się w przedszkolu „

W ramach projektu „Spotkajmy się w przedszkolu” w placówce prowadzone są zajęcia logopedyczne,korekcyjno-kompensacyjne,z gimnastyki korekcyjnej, indywidualne z pedagogiem,oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.