Dyrektor mgr Irena Szarkowska

Grupa I – Pszczółki
mgr Irena Szarkowska
mgr Regina Dąbrowska

Grupa II – Misie
mgr Aneta Protasiewicz
mgr Małgorzata Uljasz

Grupa III – Baloniki
mgr Magdalena Paszko
mgr Magdalena Truszkowska

Grupa IV Integracyjna – Pajacyki
mgr Joanna Pacewicz

Grupa V – Piłki
mgr Anna Pietkowska


Zajęcia logopedyczne – Aneta Protasiewicz
Psycholog – Agata Siwicka
Zajęcia ruchowe – 
Małgorzata Uljasz
Oligofrenopedagog – 
Irena Szarkowska
Język angielski
 – Edyta Kondrat
Religia katolicka
 – siostra Danuta Marczykowska
Religia prawosławna
 – Walentyna Misiejuk