Informacja dla rodziców o numerach kont bankowych do wpłat za pobyt, za żywienie w przedszkolu

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego przedszkole wprowadza nowe zasady pobierania wpłat od rodziców.
Po ustaleniu z intendentem kwot należności za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu, prosimy o przelewy na poniżej podane konta bankowe ( w treści wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka)

Konta bankowe do wpłat:

za pobyt: 16 1240 5211 1111 0010 8716 3017

za żywienie: 03 1240 5211 1111 0010 8724 2015