Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W Przedszkolu nr 4 w Sokółce zajęcia zostają zawieszone od 12 marca br.

12 i 13 marca br. zorganizowane  zostaną zajęcia opiekuńcze dzieciom, którym rodzice nie są w stanie zorganizować opieki w tych dniach.

Od poniedziałku, 16 marca br. do środy 25 marca br. wychowankowie nie przychodzą do przedszkola nie będzie zajęć.

Proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje na stronie internetowej przedszkola – http://przedszkole4.sokolka.pl/

Rodzicu dziecka w wieku do 8 lat! Przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS – https://www.zus.pl/