OGŁOSZENIE

W okresie wakacyjnym lipiec – sierpień 2020 r. planowany jest dyżur przedszkoli:
Przedszkole Nr 2 ul. Osiedle Zielone 5 – od 01.07. – 30.07.2021 r.
Przedszkole Nr 1 ul. Sikorskiego 4 – od 02.08. – 31.08.2020 r.
Zapraszamy Rodziców, którym niezbędne będzie zapewnienie opieki dzieciom w czasie wakacji, do zapisów w przedszkolu macierzystym (tj. w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko) na wyłożonych listach od 17.05 – 15.06.2021 r. do godziny 15.
Dodatkowo należy wypełnić i złożyć deklarację ( do pobrania w macierzystym przedszkolu) do 18 .06.2021 r. do godziny 15.
Przyjmujemy zgłoszenia dzieci tylko o pobycie całodziennym – deklarujących minimum 2 godziny ponad podstawę programową i 3 posiłki.
Powstanie grup przedszkolnych zależy od liczby zgłoszonych dzieci.
Warunkiem uczęszczania dziecka do przedszkola w czasie wakacji jest złożenie Deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola oraz wniesienie opłat z góry za korzystanie z dyżuru wakacyjnego na numery konta przedszkola dyżurującego do 30 czerwca 2021 r.
Zwrotów za dni nieobecności dziecka nie będzie.

Numery kont bankowych i informacja o wysokości opłaty zostanie podana indywidualnie do 25.06.2021 r.