OGŁOSZENIE

Dnia 20.09.2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 do Przedszkola przyjedzie MOBILNY GABINET STOMATOLOGICZNY tzw. „DENTOBUS”. Dzieci, które dostarczą do 15.09.2021 r. kartę stomatologiczną wezmą udział w badaniu.
W DNIU BADANIA DZIECKO PRZYNOSI DO PRZEDSZKOLA SZCZOTECZKĘ I PASTĘ DO ZĘBÓW. Po przeprowadzonym badaniu rodzic otrzyma informację zwrotną dotyczącą stanu uzębienia dziecka.

Świadczenie udzielane będą przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURODENT Agnieszka Cimochowska w DENTOBUSIE powierzonym Podmiotowi leczniczemu przez Wojewodę Podlaskiego na rzecz dzieci.