Ogłoszenie

W Przedszkolu nr 4 w Sokółce wywieszone są listy dzieci zakwalifikowanych (31 dzieci do Przedszkola nr 4 oraz 8 dzieci do innych placówek) i nie zakwalifikowanych (5 dzieci) w trakcie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia/ również drogą mailową (przedszkole4@servire.net)  w dniach od 22 marca do 26 marca 2021 r. do godziny 12.00. Druk potwierdzenia woli znajduje się na stronie przedszkola: przedszkole4.sokolka.pl