Szkoła Muzyczna w Sokółce – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Informujemy wszystkich zainteresowanych nauką w szkole muzycznej, że trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 r.

O przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia mogą ubiegać się dzieci od 7 do 16 roku życia, a nawet młodsze.

Gdy w danym roku kalendarzowym dziecko kończy 6 lat, może wziąć udział w rekrutacji  w przypadku, gdy korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wnioski wraz z załącznikami, należy składać do 21 maja 2021 r. drogą elektroniczną, na adres email: rekrutacja@ssmsokolka.pl

Szczegółowe informacje są dostępne na naszej stronie internetowej: http://ssmsokolka.pl/a,117,rekrutacja-na-rok-szkolny-20212022

Jeżeli macie Państwo pytania, prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat@ssmsokolka.pl lub telefon: (85) 711 28 17.

Poniżej umieszczono wniosek kandydata o przyjęcie do SSM I st. oraz wzór zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej .