UWAGA!

W związku z obostrzeniami w dniach 27.03 – 09.04.2021 r. opieką objęte będą dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych, w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.
Potrzebę opieki proszę zgłaszać wychowawcom poszczególnych grup. Niezgłoszone dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola.