Opłaty ustalane są zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sokółce.

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 7.30 do 12.30 jest bezpłatna.

Opłata za pobyt – 1 zł za każdą godzinę powyżej 5 godzin- rozliczenie za każdą rozpoczęta godzinę

Stawka żywieniowa wynosi dziennie 8,00 zł:

  • 2,00 zł – śniadanie
  • 4,00 zł – obiad
  • 2,00 zł – podwieczorek

Opłata za żywienie –  8 zł. Stawka dzienna
(2 zł – śniadanie, 4 zł – obiad,  2 zł – podwieczorek)

Opłaty za świadczenie usług przez przedszkole od września będzie można regulować tylko na rachunki bankowe przedszkola za miesiąc z góry, po otrzymaniu informacji o wysokości opłat do 15 dnia danego miesiąca, odpisy za nieobecności będą odliczane w kolejnym miesiącu.

Konta bankowe do wpłat:

za pobyt: 16 1240 5211 1111 0010 8716 3017

za żywienie: 03 1240 5211 1111 0010 8724 2015

tytuł zapłaty- Imię i nazwisko dziecka……………………………………………